Probleem: Batterij ingeschakeld, hoofdknop op AAN en toch start de motor niet (SOLO en Simonini)

Oorzaak: Zekering.
Oplossing: Neem de zekeringenkast weg en controleer. Vervangen indien defect. Anders: contact controleren aan de zekeringenkast.