Probleem: De motor vibreert bij half gas, maar heeft een juiste stationairloop

Oorzaak: H-vijs is niet afgeregeld.
Oplossing: Maak de vijs met 1 draai vast en de trillingen zullen ophouden.