Probleem: Slecht stationair lopen (Raket)

Oorzaak: Slechte afstelling van de lange carburatorschroef.
Oplossing: Verwijder de schroef, start de motor, stationair laten draaien. Pas de lange vijs aan tussen 3/4 draai en 1 1/4 draai, zoekend naar de hoogste vrijloop. Stel de propeller opnieuw samen. Daarna regel de vrijloop door de lange vijs bij te regelen.