Tot welke windsnelheden kan er gevlogen worden?

Men kan “forward” vertrekken, het gezicht in de wind en het scherm achter de piloot, met een windsnelheid tot 10 km/uur. Het lukt om “reverse” te vertrekken, rug in de wind en scherm voor de piloot, met een windsnelheid tot 25 km/uur. Gezien het steeds harder waait hoe hoger dat je komt heeft het niet veel zin te willen vliegen bij extreme windsnelheid. De gouden stelregel klinkt als volgt: “liever beneden staan en zin hebben om daar hoog te zitten, dan daar hoog te zitten en zin hebben om daar beneden te staan”.