Categorie: Jurg weet raad

Probleem: Moeilijke start (Raket)

Oorzaak: Vervuilde ontstekingsbougie. Afstand tussen ontstekingsspoel en magneet te groot. Oplossing: Vervang de ontstekingsbougie. Regel de ontstekingsafstand op 20/10.

Continue Reading

Probleem: Slecht stationair lopen (Raket)

Oorzaak: Slechte afstelling van de lange carburatorschroef. Oplossing: Verwijder de schroef, start de motor, stationair laten draaien. Pas de lange vijs aan tussen 3/4 draai en 1 1/4 draai, zoekend naar de hoogste vrijloop. Stel de propeller opnieuw samen. Daarna regel de vrijloop door de lange vijs bij te regelen.

Continue Reading

Probleem: Batterij ingeschakeld, hoofdknop op AAN en toch start de motor niet (SOLO en Simonini)

Oorzaak: Zekering. Oplossing: Neem de zekeringenkast weg en controleer. Vervangen indien defect. Anders: contact controleren aan de zekeringenkast.

Continue Reading

Probleem: Starten onmogelijk

Oorzaak: Vervuilde ontstekingsbougie. Oplossing: De ontstekingsbougie vervangen.

Continue Reading

Probleem: Moeilijk elektrisch starten, goed bij handmatige start

Oorzaak: Afstand tussen ontstekingsspoel/magneet te groot. Oplossing: Controleer de ontstekingsafstand.

Continue Reading

Probleem: De motor start niet als hij warm is

Oorzaak: Afstand tussen ontstekingsspoel/magneet te groot. Oplossing: Controleer de ontstekingsafstand. Als het probleem blijft, boor een gat van 25mm in de handstartersbedekking voor de magneet.

Continue Reading

Probleem: Elektrisch starten gaat moeilijk en manueel starten is onmogelijk

Oorzaak: 1) Droge poly-v-drijfriem, vastzittend in de poullie. 2) Blokkage van de geïntegreerde decompressor. Oplossing: 1) Vervang de drijfriem. 2) Open de decompressor.

Continue Reading

Probleem: Slecht stationair draaien

Oorzaak: 1) De stationairvijs is niet genoeg aangespannen. 2) Slechte afregelingen (regel L bij). 3) Vervuilde carburator (klein netje). Oplossing: 1) Zet de vijs vast. 2) Zoek de juiste linksdraaiende stationairloopvijs tussen ¼ en 3/8 . 3) Verwijder de onderplaat van de carburator, reinig het netje.

Continue Reading

Probleem: De motor vibreert bij half gas, maar heeft een juiste stationairloop

Oorzaak: H-vijs is niet afgeregeld. Oplossing: Maak de vijs met 1 draai vast en de trillingen zullen ophouden.

Continue Reading

Probleem: De motor trilt en komt niet op volle toeren

Oorzaak: Defecte onder carburator, membraan. Oplossing: Een membraan kit (rond de €18,34). Reinig het netje.

Continue Reading